Διεύθυνση Καταστήματος
Τζαβούρα και Αν 1, Χαλκιδική, 63200