Διεύθυνση Καταστήματος
Αγ. Νικολάου, Ο.Τ 15, Νέα Αρτάκη