Διεύθυνση Καταστήματος
Μιαούλη & Καραολή Δημητρίου