Διεύθυνση Καταστήματος
Καραϊσκάκη 52 & Τιουσόν γωνία