Διεύθυνση Καταστήματος
Αλεξάνδρας 1, Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού