Διεύθυνση Καταστήματος
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 105