Διεύθυνση Καταστήματος
Μεγάλου Αλεξάνδρου 25 & Χατζηπανταζή