Διεύθυνση Καταστήματος
Κωνσταντινουπόλεως & Σοφίας 2