Διεύθυνση Καταστήματος
Ελ. Βενιζέλου & Πατρών Κλάους 66