Διεύθυνση Καταστήματος
Κορίνθου 94 Πλ. Πυροσβεστείου