Διεύθυνση Καταστήματος
Αγίου Ανδρέου 22 & Κολοκοτρώνη