Διεύθυνση Καταστήματος
Ελλ. Στρατιώτου 58, Αγ. Σοφία