Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 59