Διεύθυνση Καταστήματος
Αγίου Κωνσταντίνου & Παμίσου 1