Διεύθυνση Καταστήματος
Αγ. Νικολάου & Κανακάρη 109