Διεύθυνση Καταστήματος
Ελλ. Στρατιώτη 75 & Λεμεσού