Διεύθυνση Καταστήματος
Κορίνθου 371 & Τριών Ναυάρχων