Διεύθυνση Καταστήματος
Κολοκοτρώνη 55 & Καραϊσκάκη