Διεύθυνση Καταστήματος
Κορίνθου 453 & Καποδιστρίου