Διεύθυνση Καταστήματος
Νέα εθνική οδός Πατρών - Αθηνών 142