Διεύθυνση Καταστήματος
Νίκης 7, Πλατεία Αγίας Σοφίας