Διεύθυνση Καταστήματος
Παλαιών Πατρών Γερμανού 152