Διεύθυνση Καταστήματος
Κωνσταντινουπόλεως & Εγνατίας 14