Διεύθυνση Καταστήματος
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β' & Παύλου Α' 1