Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Στρατού 68 & Κλεμανσώ