Διεύθυνση Καταστήματος
Βασιλέως Κωνσταντίνου 26 - 32