Διεύθυνση Καταστήματος
3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών