Διεύθυνση Καταστήματος
4ο χλμ Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή