Διεύθυνση Καταστήματος
Ταγμ. Βελησσάριου 1 & Ηπείρου