Διεύθυνση Καταστήματος
23ης Οκτωβρίου 35 & Καλλιάρχου 1