Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Ιωνίας 71 Άγιος Κωνσταντίνος