Διεύθυνση Καταστήματος
Λ. Δημοκρατίας & Καποδιστρίου 2