Διεύθυνση Καταστήματος
Ν.Τσανακλή 15 & Μουσιοπούλου γωνία