Διεύθυνση Καταστήματος
Λεπτοκαρυά, Μεταξά 27, Λεπτοκαρυά, 60063