Διεύθυνση Καταστήματος
Μακαρίου Επισκόπου Κιτρούς 49-51