Διεύθυνση Καταστήματος
Πλατεία Σιδ. Σταθμού & Κεφάλα