Διεύθυνση Καταστήματος
Αμερικανού Ερυθρού Σταυρού 7