Διεύθυνση Καταστήματος
Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 136