Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου & Φιλικής Εταιρείας 15