Διεύθυνση Καταστήματος
Ν. Ζέρβα 31 - Ανατολή Ιωαννίνων