Διεύθυνση Καταστήματος
Βηλαρά 1 Γηροκομείο, Ιωάννινα