Διεύθυνση Καταστήματος
Νικολίδη 14 & Γ. Παπανδρέου