Διεύθυνση Καταστήματος
Δωδώνης 30 (έναντι στρατολογίας)