Διεύθυνση Καταστήματος
Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 10