Διεύθυνση Καταστήματος
Αγίων Πάντων και Αμπελώνων 1