Διεύθυνση Καταστήματος
Θεμιστοκλή Σοφούλη 2α με Βασ. Όλγας