Διεύθυνση Καταστήματος
Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 2