Διεύθυνση Καταστήματος
Αλέξανδρου Παπαναστασίου 51