Διεύθυνση Καταστήματος
Μανώλη Ανδρόνικου 1 με Ντόρτογλου γωνία