Διεύθυνση Καταστήματος
Θάλητος 3 (πίσω από την Γενική Κλινική)